Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Ferroz” Bożena Walerowicz otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy Dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ”Ferroz” Bożena Walerowicz.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 220 979,31 zł.

 Wstecz

Przedsiębiorstwo produkcyjne

Bożena Walerowicz
63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Staroprzygodzka 117

Telefon: +48  (62) 735 17 11
Fax:        +48  (62) 735 43 75

E-mail:    ferroz@ferroz.com.pl


Jak do nas dojechać?

Loading map...

Loading